Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής

Εγγυόμαστε την χαμηλότερη τιμή στις τιμές των προϊόντων Αθλότυπο, Training Day, MD Buddy & Ligasport.

Εάν βρείτε χαμηλότερη τιμή για οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας σε ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης, σώστε τον σύνδεσμο και επικοινωνήστε μαζί μας.

Αφού επιβεβαιώσουμε πως όντως κάποιο κατάστημα έχει χαμηλότερη τιμή σε κάποιο προϊόν, θα χαμηλώσουμε και εμείς την τιμή μας για να είμαστε φθηνότεροι.